Mustafa Keskin

Mustafa Keskin

SGK Eski Başmüfettişi


  • E-mail:
Facebook Twitter E-Mail

SGK Müfettiş Yardımcısı (1995)
SGK Müfettişi (1998)
SGK Teftiş Kurulu Grup Başkanı (2004)
SGK Başmüfettiş (2005)
SGK Başkan Danışmanı (2008)
SGK Adana ve İzmir İl Müdürü (2008-20012)
Adana OSB Bölge Müdürü (2012-2018)
MEFA İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik L.T.D Ş.T.İ Kurucu Ortağı (2017- Devam)
Lotez Sağlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü (2018-Devam )Makaleler