Bağımsız Denetim Hizmetleri


Günümüzde bağımsız denetim sadece kanunların, yönetmeliklerin, standartların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değil aksine işletmeler için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi en değerli bilgidir ve bu da ancak bağımsız denetimle mümkündür.
 
Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin bağımsız denetim ekniklerinin uygulanarak; defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır.
 
Şirketimiz bu çerçevede; bir yandan kamu kurumlarının (KGK, SPK, EPDK) düzenlemeleri uyarınca zorunlu olan bağımsız denetim hizmetlerini, diğer yandan da şirket yönetimleri,hissedarlar, çalışanlar, kredi verenler ve yatırımcılar açısından gerek duyulan doğru ve güvenilir bilgi içeren finansal tabloları sağlamak için bağımsız denetim hizmetleri sunmaktadır.
 
Bizler için bağımsız denetim denetlemenin ve değerlendirmenin yanında yapıcı, öğretici ve denetleneni tamamlayıcı bir süreçtir.
 
Müşteri odaklı anlayışımız sayesinde tekdüze bir denetim çalışmasının dışında denetlenen şirketi tanıyarak, şirketin bulunduğu ortamı anlayarak denetim sırasında ve sonrasında vereceğimiz tavsiyelerle, kurumların gelişiminde ve dönüşümünde katkı unsuru da olmaktayız.
geri