Gümrük ve Dış Ticaret


  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ve Gümrük Teftiş Kurulu’nca her yıl yapılmakta olan “Sonradan Kontrol” (Firma İncelemesi) ile ilgili olarak İthalat ve İhracat yapan firmalara önceden gidilerek, firmaların Gümrük İşlemleri Dosyaları ile Muhasebe Kayıtları’nın incelenerek “Ön Rapor” düzenlenmesi ve bu sayede ilgili kurumun her an olabilecek gümrük denetimlerine hazır hale getirilmesi.
  • Firmaların profil, kapasite ve stok kayıtları incelenerek bu firmaların hangi Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerini (Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Serbest Bölge) uygulaması gerektiği ile ilgili “Tespit ve Tavsiye Raporu” düzenlenmesi.
  • Firmaların Dış Ticaret ve Muhasebe personeline “Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı” konularında eğitim/seminer verilmesi.
  • Firmaların kapasitesi göz önüne alınarak Gümrük İdareleri’nce uygulanmakta olan “MAVİ HAT” veya “Basitleştirilmiş Usuller” ile ilgili Rapor düzenlenmesi.
  • Firmalara Gümrük ve Dış Ticaret kapsamında risk ve fırsat odaklı çözümler üretilmesi.
geri