İş ve Sosyal Güvenlik


Firmalarımız için son derece önemli olan ve son yıllarda yenilenen iş ve sosyal güvenlik mevzuatları, firmalarımıza önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da karmaşık yapısı ve her geçen gün artan denetimler ile riskler doğurmaktadır.
 
İş ve sosyal güvenlik dünyasında, sık mevzuat değişikliklerinin yanı sıra, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenlenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans,Mali işler,lojistik , Hukuk gibi birimlerinin İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek almaya mecbur hale getirmektedir.
 
Üçkalem YMM ve Bağ.Denetim A.Ş. olarak , iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, firmalarımızın  kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmeleri ve zamanında, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için bilgili ve tecrübeli ekibimizle sizler için çözüm üretmekteyiz.
 

Bu Konuda Yapılan Bazı Hizmetlerimiz

  • İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan tüm yükümlülüklere ilişkin denetim ve danışmanlık hizmetleri,
  • Şirketlerin taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili davalarda, şirketin hukuk birimine teknik konularda danışmanlık hizmetleri,
  • İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin eğitim hizmetleri,
  • Sosyal güvenlik ve iş hukuku alanlarında gelecek soruları yazılı cevaplandırma, görüş bildirme hizmetleri,
geri