Kurumsal Finansman


Şirket Değerlemesi

Bu hizmet mevzuatın gerekli kıldığı hallerde veya talep edilmesi halinde, şirketlerin gerçek değerlerinin tespiti amacıyla yapılan çalışmaları ifade etmektedir. Değerleme yaparken göz önünde bulundurulması gereken bir çok faktör bulunmaktadır. Ekibimiz ihtiyaca uygun ve hızlı bir biçimde en gerçekçi değeri tahmin edecek şekilde çalışmaktadır

 

Devir, Birleşme (Şirket evlilikleri) ve Bölünme

Günümüz ekonomisinin rekabetçi koşulları içerisinde nevi değişikliği, devir, birleşme ve bölünme işlemlerini uygulamak isteyen şirketlere danışmanlık verilmektedir. Söz konusu hizmet çerçevesinde, işlemler için gerekli prosedürlerin hazırlanması ve sürdürülmesi işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca bu tür hizmetler verilirken , müşterilerimize en sağlıklı çözüm alternatifleri sunulmaktadır

 

Yönetim Danışmanlığı-Şirket Anayasası

Müşterilerimizin iş stratejiler, iş yapma yöntemleri ve organizasyonel yapıları konusunda karşılaştıkları sorunları analiz etme, bu sorunları ortadan kaldırmaya dönük uygulamalar yapma ve çözüm önerileri geliştirmek yönetim danışmanlığı hizmetinin konusunu teşkil eder. Şirketler için yönergeler hazırlanması, aile şirketleri için anayasa hazırlanması da bu hizmetimizin bir parçasıdır.

 

İşletme, Finans, Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Sistemlerinin Organizasyonu ve Reorganizasyonu

Bu hizmetimiz çerçevesinde, Şirketlerin muhasebe sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve kurulması, belge düzeninin sağlıklı bir şekilde tasarlanması, yönetim raporlama sistemlerinin kurulması, işletme bütçe ve kesin hesaplarının hazırlanması, kalifiye muhasebe personelinin bu amaçla temini ve eğitilmesi bu hizmetimizin bir parçasıdır. 

 

Teşvik, AR-GE, Yatırım ve Kredi Danışmanlığı

Bu kapsamda, müşterilerimizin AR-GE, yatırım ve ihracat teşviklerinden yararlanma imkânlarının değerlendirilmesi, yatırım ve kredi alternatiflerinin değerlendirilmesi ve seçimi ile yatırım finansmanı danışmanlığı hizmetleri de sunulmaktadır.

 

Kambiyo Mevzuatı ve Yabancı Sermaye Danışmanlığı

Kambiyo mevzuatıyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde yasal işlemlerin yürütülmesi, takibi ve tamamlanması bu hizmetin bir parçasıdır. Ayrıca kambiyo mevzuatı ve yabancı sermaye mevzuatlarından kaynaklanan her türlü sorunun değerlendirilmesi ve çözümlenmesi de bu hizmetimizin konusunu oluşturmaktadır.
geri