Hakkımızda


Birlikte çalıştığımız her paydaşımızın çözüm ortağı olduğumuz bilinciyle , kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, kendisinden hizmet alan müşterilerimizin sorunlarını ve karşılaşabilecekleri riskleri önlemeye ve çözmeye odaklı bir anlayışla hizmet üretmekteyiz. 
 
Hizmetlerimiz üç ana başlıkta sunulmaktadır. 
 
Birinci Bölümde Şirketimizin kurucuları olan ve 25 yıla yakın kamu ve özel sektör tecrübesine sahip, Yeminli Mali Müşavirler Ferhat DEMİRKIRAN , Mustafa ATEŞ , Nihat CEYLAN ve bağlı uzman kadro tarafından tam ve eş zamanlı yapılan çalışmayla Yeminli Mali Müşavirlik , Bağımsız Denetim, İç Denetim ve Sistem iyileştirme alanında en üst seviyede hizmet verilmektedir. 
 
İkinci Bölümde Kamu ve özel sektörde 25 yıla yakın tecrübesiyle eski SGK Başmüfettişleri , YMM Ferhat DEMİRKIRAN ve bağlı uzman kadro tarafından Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatı ve uygulamaları konusunda en üst seviyede danışmanlık hizmeti verilmektedir. 
 
Üçüncü Bölümde Kamu ve Özel sektörde 30 yıla yakın tecrübesiyle Eski Gümrük Başmüfettişi Yusuf EROL ve bağlı uzman kadro tarafından; Gümrük Mevzuatı, Dış Ticaret Mevzuatı ve uygulamaları konusunda en üst seviyede danışmanlık hizmeti verilmektedir. 
 
geri